Strategia i wytrwałość.
Wiedza i zaangażowanie.

O mnie

Od początku studiów prawniczych z pasją i zaangażowaniem zdobywałam wiedzę. Nigdy nie wybieram drogi na skróty. Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie w 2011 r. w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego zdałam egzamin magisterski z wynikiem bardzo dobrym, przedstawiając pracę magisterską na temat „ Odpowiedzialność stron umów koncernowych”, której promotorem był prof. dr. hab. Wojciech Popiołek.

W sposób świadomy i przemyślany zaplanowałam swoją ścieżkę zawodową. Jestem kreatywną, konsekwentną i bardzo dobrze zorganizowaną osobą dlatego zawsze dążyłam do prowadzenia praktyki zawodowej w formie własnej indywidualnej kancelarii.

Do obszaru moich zainteresowań zawodowych należy przede wszystkim prawo cywilne i gospodarcze, w tym prawo spółek. Dlatego zostałam radcą prawnym. Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Ukończyłam aplikację radcowską w latach 2012-2014 z wyróżnieniem. Egzamin zawodowy zdałam z najwyższą oceną w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach w roku 2015.  

Od wielu lat oferuję  obsługę prawną Klientom indywidualnym w szeroko pojętych sprawach majątkowych. Pomagam w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości rozwiązując problemy związane z zasiedzeniem, służebnościami, granicami działek, nieaktualnymi zapisami w księgach wieczystych. Zajmuję się również spadkami, sporami o współwłasność oraz podziałami majątków małżeńskich. Zapewniam wsparcie prawne w negocjacjach, sporach sądowych oraz bezpiecznym obrocie nieruchomościami.

Interesują mnie w szczególności te problemy prawne, które jeden raz rozwiążesz bądź prawidłowo uregulujesz, a z efektów korzystają całe pokolenia.

Ponadto świadczę kompleksowe usługi prawne w zakresie obsługi przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz w formie spółek prawa handlowego. Rozwiązując bieżące problemy oraz reprezentując Klientów w negocjacjach i postępowaniach sądowych, stawiam na dobrą komunikację i stały kontakt z Klientem.

W relacjach z Klientami moim priorytetem jest wzajemne zrozumienie i zaufanie. Staram się, aby wszystko było dla nich jasne.  Prostym językiem tłumaczę i wyjaśniam trudne zagadnienia prawne. Skomplikowaną nomenklaturę prawniczą zostawiam dla sądu i strony przeciwnej.  

Oferuję kompleksowe doradztwo prawne, z zachowaniem najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych właściwych dla zawodu radcy prawnego. Na pierwszym spotkaniu, szczegółowo zapoznaję się z materiałem dowodowym ( dokumentami) i realnie oceniam stan prawny problemu, z którym przychodzi Klient.

Nie mydlę oczu i nie obiecuję złotych gór tylko uczciwie przedstawiam przewidywany przebieg konkretnej sprawy. Jeżeli ktoś zdecyduje się powierzyć mi swój problem, to deklaruję pełne zaangażowanie w walce o interesy Klientów z wykorzystaniem wszystkich prawem przewidzianym rozwiązań.

O kancelarii

Kancelaria rozpoczęła działalność w czerwcu 2015r. i świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz Klientów indywidualnych oraz korporacyjnych. Pomocy prawnej udzielamy na miejscu w  Kancelarii. W przypadku obsługi prawnej przedsiębiorców możliwe są również dyżury w siedzibie Klienta.

Kancelarię wyróżnia indywidualne podejście do potrzeb Klientów oraz stałe podnoszenie jakości merytorycznej usług.  Sprawy dogłębnie analizujemy z uwzględnieniem najdalej idących skutków, a kluczowe decyzje podejmowane są w konsultacji ze specjalistami również z dziedzin pozaprawnych. Specjalizacja w zagadnieniach stricte prawa cywilnego, gospodarczego i prawa spółek gwarantuje  szeroką wiedzę i doświadczenie w konkretnych problemach prawnych oraz  bieżące śledzenie zmian legislacyjnych i orzecznictwa.

Co wyróżnia moją kancelarię ?

Od początku i z determinacją dążę do osiągnięcia z góry określonego celu – szczegółowo opanować  wybrane dziedziny prawa na poziomie eksperckim aniżeli posiadać powierzchowną wiedzę ogólną na każdy temat.  

Sprawdź, w czym mogę Ci pomóc

Zakres usług

W trosce o zabezpieczenie interesów prawnych oferuję usługi w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego.

Uczciwie ustalam warunki i zasady współpracy.

 • przygotowanie i opiniowanie umów występujących w obrocie gospodarczym;
 • zabezpieczenie umów i wierzytelności;
 • negocjacje dotyczące umów;
 • sporządzanie analiz i opinii prawnych w sprawach cywilnych;
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń o zapłatę wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych.
 • porady prawne w zakresie prawa spadkowego (zasady dziedziczenia, testament, zapis, polecenie);
 • reprezentacja w sprawach o zachowek oraz dotyczących stwierdzenia nabycia spadku czy też działu spadku.
 • sprawy z zakresu własności i praw rzeczowych (ochrona własności lub posiadania, eksmisja);
 • zasiedzenie;
 • zniesienie współwłasności;
 • służebności gruntowe i służebności przesyłu;
 • ustalenie i uregulowanie stanu prawnego nieruchomości ( w tym problemy z nieaktualnymi zapisami w księgach wieczystych);
 • podziały majątkowe małżeńskie;
 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych ( w tym windykacja należności);
 • umowy najmu i dzierżawy nieruchomości ;
 • pomoc prawna w bezpiecznym nabywaniu i sprzedaży nieruchomości (we współpracy z podmiotem świadczącym profesjonalne usługi w obrocie nieruchomościami).
 • rozwód;
 • podziały majątkowe małżeńskie.
 • stała obsługa prawna bieżącej działalności przedsiębiorcy;
 • organizacja w całości procesu tworzenia spółki ( rejestracja spółki w KRS, rejestracja spółki przez Internet w portalu S24);
 • sporządzanie projektów umów i statutów spółek oraz wniosków do sądu rejestrowego;
 • regulowanie stosunków wewnętrznych spółek (w tym umów zawieranych między wspólnikami, zmiana wspólnika w spółce, sprzedaż udziałów w spółce);
 • projekty aktów wewnętrznych spółki takie jak regulaminy działania poszczególnych organów (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników ), regulaminy wewnętrzne (regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń), uchwały, protokoły posiedzeń, zarządzenia i pisma organów spółki);
 • sporządzanie i opiniowanie projektów kontraktów menedżerskich;
 • reprezentacja w postępowaniach w sprawach gospodarczych;
 • reprezentacja wspólników i spółek w pozostałych procesach sądowych.

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Sabynicz