Polityka prywatności

Szanujemy i chronimy prywatność naszych Klientów dlatego też opracowaliśmy dokument Polityka Prywatności.

Zakres Polityki Prywatności

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmujemy następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Sabynicz, ul. Opolska 14, 42-600 Tarnowskie Góry, tel.: 509 975 031, e-mail: katarzyna.sabynicz@kspb.pl, NIP: 6262908910.

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.kspb.pl

Użytkownik / Klient – każdy podmiot, który wysłał zapytanie poprzez formularz kontaktowy na Stronie bądź wyraził zgodę na przesyłanie newslettera.

RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze swoją działalnością jest Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Sabynicz ul. Opolska 14, 42-600 Tarnowskie Góry, tel.: 509 975 031, e-mail: katarzyna.sabynicz@kspb.pl, NIP: 6262908910.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu przesłania newslettera oraz udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem Strony wiadomość.

Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnione osoby współpracujące z Administratorem, które mają odpowiednie upoważnienia.

Administrator zastrzega, iż nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników tej Strony.

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami polskiego prawa, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz RODO.

W celu ochrony danych osobowych Użytkownika, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Użytkownikowi tej Strony przysługuje prawo do:

  • Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • Sprostowania (poprawienia) swoich danych,
  • Usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • Przenoszenia danych,
  • Wycofania zgody na przetwarzanie danych.
  • Administrator zastrzega jednak możliwość wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest odpowiedź na zadane za pośrednictwem Strony pytanie.

Gromadzimy następujące dane:

– celem wysłania zapytania przez formularz kontaktowy: imię i nazwisko, adres mailowy

– celem wysyłania newslettera: adres mailowy

Dane osobowe Użytkowników za pomocą strony są zbierane w celu:

– udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi mailowej za zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie (podstawa prawna: realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest odpowiadanie na zapytania Użytkowników oraz utrzymanie kontaktu z Klientem a także wysłanie zamówionego newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO))

– wysłania newslettera (podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO))

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, a dane użytkowników Strony nie są profilowane.

Dane osobowe Użytkownika nie będą udostępniane podmiotom spoza obszaru Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane tak długo jak będzie to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, jednakże nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub skutecznego cofnięcia zgody.

Użytkownikom Strony przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Polityka „Cookies”

Strona wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach Strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego. Np. uwierzytelniają pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika. Np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, które umożliwiają dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki Cookies: to Internet Explorer, Mozilla FireFox. Google Chrome, Opera.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach mojej strony, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jakim jest Strona z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.