Strategia i wytrwałość.
Wiedza i zaangażowanie.

O mnie

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Sabynicz. Od początku studiów prawniczych z pasją i zaangażowaniem zdobywałam wiedzę. W istocie, nigdy nie wybieram drogi na skróty. Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie w 2011 r. w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego zdałam egzamin magisterski z wynikiem bardzo dobrym, przedstawiając pracę magisterską na temat „ Odpowiedzialność stron umów koncernowych”, której promotorem był prof. dr. hab. Wojciech Popiołek.

W sposób świadomy i przemyślany zaplanowałam swoją ścieżkę zawodową. Ponieważ jestem kreatywną, konsekwentną i bardzo dobrze zorganizowaną osobą, to zawsze dążyłam do prowadzenia praktyki zawodowej w formie własnej indywidualnej kancelarii.

Obszary praktyki

Do obszaru moich zainteresowań zawodowych należy przede wszystkim prawo cywilne i gospodarcze, w tym prawo spółek. Dlatego zostałam radcą prawnym oraz członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, przy której ukończyłam aplikację radcowską w latach 2012-2014 z wyróżnieniem. Następnie zdałam egzamin zawodowy z najwyższą oceną w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach w roku 2015.  

Klienci indywidualni

Od wielu lat oferuję  obsługę prawną Klientom indywidualnym w szeroko pojętych sprawach majątkowych. W szczególności pomagam w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości rozwiązując problemy związane z zasiedzeniem, służebnościami, granicami działek, nieaktualnymi zapisami w księgach wieczystych. Zajmuję się również spadkami, włącznie ze sporami o współwłasność oraz podziałami majątków małżeńskich. Ponadto zapewniam wsparcie prawne w negocjacjach, sporach sądowych, a także bezpiecznym obrocie nieruchomościami.

Tym samym, interesują mnie w zwłaszcza te problemy prawne, które jeden raz rozwiążesz bądź prawidłowo uregulujesz, a z efektów korzystają całe pokolenia.

Klienci biznesowi – Obsługa prawna firm

Ponadto świadczę kompleksowe usługi prawne w zakresie obsługi przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz w formie spółek prawa handlowego. Bez wątpienia, rozwiązując bieżące problemy oraz reprezentując Klientów w negocjacjach i postępowaniach sądowych, stawiam na dobrą komunikację i stały kontakt z Klientem.

Bowiem w relacjach z Klientami moim priorytetem jest wzajemne zrozumienie i zaufanie. Dlatego staram się, aby wszystko było dla nich jasne. W związku z tym, prostym językiem tłumaczę i wyjaśniam trudne zagadnienia prawne. Natomiast skomplikowaną nomenklaturę prawniczą zostawiam dla sądu i strony przeciwnej.  

Kancelaria Radcy Prawnego

Podsumowując, oferuję kompleksowe doradztwo prawne, z zachowaniem najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych właściwych dla zawodu radcy prawnego. Dlatego już na pierwszym spotkaniu, szczegółowo zapoznaję się z materiałem dowodowym (dokumentami) żeby realnie ocenić stan prawny problemu, z którym przychodzi Klient.

Przede wszystkim, nie mydlę oczu i nie obiecuję złotych gór, tylko uczciwie przedstawiam przewidywany przebieg konkretnej sprawy. Jeśli ktoś zdecyduje się powierzyć mi swój problem, to z pewnością deklaruję pełne zaangażowanie w walce o interesy Klientów z wykorzystaniem wszystkich prawem przewidzianym rozwiązań.

Radca Prawny Tarnowskie Góry / Adwokat Tarnowskie Góry

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Sabynicz rozpoczęła działalność w czerwcu 2015r., aby świadczyć kompleksowe usługi prawne na rzecz Klientów indywidualnych oraz biznesowych. Pomocy prawnej udzielamy na miejscu w  Kancelarii. Dodatkowo w przypadku obsługi prawnej przedsiębiorców możliwe są również dyżury w siedzibie Klienta.

Ponadto, kancelarię z pewnością wyróżnia indywidualne podejście do potrzeb Klientów oraz stałe podnoszenie jakości merytorycznej usług. Ściśle mówiąc, sprawy dogłębnie analizujemy z uwzględnieniem najdalej idących skutków. Natomiast kluczowe decyzje podejmowane są w konsultacji ze specjalistami również z dziedzin pozaprawnych.

Radca Prawny woj. śląskie

Siedziba Kancelarii znajduje się w Tarnowskich Górach, przy czym obszar działalności obejmuje całe województwo śląskie. Mianowicie, świadczymy usługi prawne oraz reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi na terenie m.in. miasta Bytom, Chorzów, Katowice, Siemianowice Śląskie, Zabrze, Gliwice, Sosnowiec i inne.

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Sabynicz – co mnie wyróżnia ?

Od początku i z determinacją dążyłam do osiągnięcia z góry określonego celu – szczegółowo opanować  wybrane dziedziny prawa na poziomie eksperckim aniżeli posiadać powierzchowną wiedzę ogólną na każdy temat. 

Dlatego moja specjalizacja w zagadnieniach stricte prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa spółek gwarantuje Klientom szeroką wiedzę i doświadczenie w konkretnych problemach prawnych oraz  bieżące śledzenie zmian legislacyjnych i orzecznictwa.

Wyszukiwarka Radców Prawnych – SzukajRadcy.pl 

 

Sprawdź, w czym mogę Ci pomóc

Zakres usług

W trosce o zabezpieczenie interesów prawnych oferuję usługi w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego.

Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania sprawy (problemu), uczciwie ustalam warunki finansowe i zasady współpracy.

 • przygotowanie i opiniowanie umów;
 • roszczenia o zapłatę należności,
 • roszczenia związane z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umów,
 • sprawy o zapłatę;
 • porady i opinie prawne w sprawach cywilnych;
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych.
 • porady prawne w zakresie prawa spadkowego (zasady dziedziczenia, sporządzenie testamentu );
 • reprezentacja Klientów w sądach w sprawach spadkowych;
 • stwierdzenie nabycia spadku / przedmiotu zapisu windykacyjnego,
 • przyjęcie / odrzucenie spadku;
 • dział spadku (podział majątku spadkowego);
 • sprawy o zachowek;
 • stwierdzenie nieważności testamentów;
 • wyłączenie spadkobiercy od dziedziczenia;
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia;
 • odpowiedzialność za długi spadkowe;
 • zobowiązanie do wykonania zapisu lub polecenia.

Prawnik od spraw spadkowych Tarnowskie Góry / Bytom / Gliwice

Udzielam kompleksowej pomocy prawnej w sprawach spadkowych. Doradzam, czy w  konkretnym przypadku bardziej opłacalne dla Klienta jest odrzucenie spadku. Podpowiadam, kiedy korzystne jest przyjęcie spadku wprost albo z dobrodziejstwem inwentarza. 

Ponadto, pomagam znaleźć rozwiązanie na  długi spadkowe. W pierwszej kolejności staram się uregulować sprawy spadkowe w formie polubownego rozwiązania sporu (ugody). Oferuję również profesjonalną reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi na terenie woj. śląskiego.

 • sprawy z zakresu własności i praw rzeczowych (ochrona własności lub posiadania, eksmisja);
 • zasiedzenie;
 • zniesienie współwłasności;
 • służebności gruntowe i służebności przesyłu;
 • ustalenie i uregulowanie stanu prawnego nieruchomości;
 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych (w tym windykacja należności);
 • umowy najmu i dzierżawy nieruchomości;
 • pomoc prawna w bezpiecznym nabywaniu i sprzedaży nieruchomości.

Prawnik od nieruchomości

Świadczę pomoc prawną w szeroko rozumianej tematyce nieruchomości. Analizuje oraz sporządzam wzory umów, których przedmiotem są nieruchomości: umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa rezerwacyjna, umowa deweloperska i umowa przedwstępna.

Radca Prawny nieruchomości

Ponadto, reprezentuję Klientów m.in. w sprawach o  zniesienie współwłasności nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, ustanowienie służebności drogi koniecznej i innych.

Dodatkowo służę doradztwem prawnym w zakresie bezpiecznego obrotu nieruchomościami.

 

 • sprawy o rozwód;
 • podział majątku po rozwodzie.

Radca Prawny rozwód 

Oferuję kompleksowe usługi w sprawach rozwodowych. Doradzam, kiedy korzystny jest dla Klienta rozwód bez orzekania o winie, a kiedy rozwód z orzeczeniem o winie. Przygotowuję również pozew o rozwód. A także szczegółowo omawiam  przebieg sprawy o rozwód krok po kroku

Radca Prawny podział majątku

Ponadto reprezentuję Klientów przed sądami w sprawach rozwodowych oraz w sprawach o podział majątku małżeńskiego. Przede wszystkim dążę do szybkiego i sprawnego zakończenia sporu o podział majątku wspólnego. Dodatkowo udzielam porad prawnych, jak wygrać podział majątku.

Prawo gospodarcze / Prawo handlowe

 • stała obsługa prawna bieżącej działalności przedsiębiorcy;
 • organizacja w całości procesu tworzenia spółki ( rejestracja spółki w KRS, rejestracja spółki przez Internet w portalu S24);
 • sporządzanie projektów umów i statutów spółek oraz wniosków do sądu rejestrowego;
 • regulowanie stosunków wewnętrznych spółek (w tym umów zawieranych między wspólnikami, zmiana wspólnika w spółce, sprzedaż udziałów w spółce);
 • projekty aktów wewnętrznych spółki takie jak regulaminy działania poszczególnych organów (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników ), regulaminy wewnętrzne (regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń), uchwały, protokoły posiedzeń, zarządzenia i pisma organów spółki);
 • sporządzanie i opiniowanie projektów kontraktów menedżerskich;
 • reprezentacja w postępowaniach w sprawach gospodarczych;
 • reprezentacja wspólników i spółek w pozostałych procesach sądowych.
 • obsługa prawna inwestycji budowlanych;
 • negocjowanie i opiniowanie np. umowy o generalne wykonawstwo / umowy o podwykonawstwo ;
 • audyty prawne nieruchomości i regulowanie ich stanu prawnego;
 • negocjowanie i sporządzanie projektów umowy o roboty budowlane – zarówno po stronie inwestora, wykonawcy, jak i podwykonawcy;
 • sporządzanie projektów umów deweloperskich i rezerwacyjnych, a także innych np. przedwstępne umowy sprzedaży;
 • reprezentacja deweloperów / inwestorów / wykonawców / podwykonawców w sporach sądowych związanych m.in. z dochodzeniem kar umownych, roszczeń o zapłatę oraz roszczeń wynikających z nienależytego wykonania umów o roboty budowlane;
 • stała obsługa prawna deweloperów / generalnych wykonawców / podwykonawców i innych przedsiębiorców branży budowlanej.

Blog

Zapraszam do lektury mojego bloga >>> Prawnik podpowie na budowie <<< Dzielę się tam wiedzą oraz doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorców budowlanych, którzy mi zaufali i powierzyli ochronę interesów prawnych w inwestycjach budowlanych.

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Sabynicz